Về việc triển khai tẩy giun cho trẻ em từ 24-60 tháng tuổi đợt 2 năm 2017

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện công văn số 1960 /VRT-KST ngày 30/10/2017 của Viện Sốt Rét ký sinh trùng và côn trùng Trung ương về việc tổ chức cho trẻ từ 20-60 tháng tuổi uống bổ sung Vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ 24-60 tháng tuổi đợt 2 năm 2017

Bài viết liên quan