Ngày 06/7/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý người trở về từ vùng dịch

Công văn số 4600/UBND-BCĐ ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh Nghệ An 

về tăng cường công tác quản lý người trở về từ vùng dịch, tổ chức cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh