Tổ chức chương trình “Đồng hành cùng con

 

PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT - ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Vinh, ngày 05 tháng 07 năm 2018.

THÔNG BÁO

V/v tổ chức chương trình “Đồng hành cùng con

Kính gửi:    - Giáo viên chủ nhiệm;

- Các quý vị phụ huynh.

Với mong muốn giúp các bậc phụ huynh giải quyết những khó khăn, chia sẻ cảm xúc và có thể đồng hành cùng con trong quá trình học tập và xây dựng nhân cách, trường Tiểu học Việt – Anh tổ chức chương trình “Đồng hành cùng con” cho các bé và quý vị phụ huynh.

Nội dung chương trình:

  • 16h30 – 16h35: Xem clip giới thiệu về nhà trường
  • 16h35 – 16h55 : Phụ huynh cùng con làm bánh
  • 16h55 – 17h15: Phát biểu của lãnh đạo nhà trường
  • 17h15 – 17h30: Chơi trò chơi và nhận sản phẩm đã làm

     Thời gian, địa điểm, thành phần

  • Thời gian, địa điểm:

+ Thời gian: 16h30 ngày 09 tháng 07 năm 2018

+ Địa điểm: Nhà ăn Tiểu học, khu nhà C

  • Thành phần: Học sinh và phụ huynh của nhà trường

Kính mong quý vị phụ huynh sắp xếp thời gian để tham gia trải nghiệm làm bánh cùng với các con!

 

TM. BAN GIÁM HIỆU