Năm học 2020-2021, học sinh Nghệ An đã xuất sắc đạt 5 Huy chương tại các Kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực; xếp vị thứ sau Hà Nội.

Trong 05 Huy chương quốc tế và khu vực đã đạt được trong năm học 2020-2021, có 01 Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á- Thái Bình Dương, 01 Huy chương Bạc Olympic Vật lý Châu Á, 02 Huy chương Bạc Olimpic Tin học quốc tế và 01 Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế. Với thành tích này, Nghệ An có vị thứ xếp sau Thủ đô Hà Nội, cụ thể:

Nguyễn Văn Tuân