Công văn số 250/SGS&ĐT-VP ngày 19/02/2022 của Sở GD&ĐT về việc chuyển hình thức dạy học khi thời tiết khắc nghiệt